ساختار اجتماعی‌ :

جامعه‌ی‌ قومی‌ تالش‌ دارای‌ ساختار ایلی‌ و مبتنی‌ است‌ بر : کوچ‌ «خانواده‌» ، دَدَزواَ «دودمان‌» ، طایفه‌ ، تیره‌ و اِل‌ «ایل‌» هریک‌ از این‌ ارکان‌ پنجگانه‌ تعریف‌ ویژه‌ خود رادارد.(عبدلی‌ 1373، ص‌ 39)ساختار ایلی‌ در تالش‌ شمالی‌ در هم‌ ریخته‌ است‌، در تالش‌ جنوبی‌ خصوصا" در نقاطی‌که‌ زبان‌ ترکی‌ کاملا" جایگزین‌ تالشی‌ شده‌ است‌ روبه‌ فراموشی‌ نهاده‌ و در منطقه‌ بین‌ شهرهای‌ تالش‌ و ماسال‌ کاملا" حفظ‌ شده‌ است‌ . اهالی‌ منطقه‌ مذکور با نام‌ و سلسله‌ مراتب‌ایلی‌ خود آشنا هستند . به‌ طور مثال‌ - شاندرمینی‌ (شاندرمنی‌) ها خود را وابسته‌ به‌هشت‌ تیره‌ (طایفه‌) به‌ نامهای‌ : بای‌َ زا ، خسارَ زا، چَپ‌َ زا ، ایسی‌َ زا ، اَیمات‌ ، سیا مئرد،ماف‌وسنان‌ می‌ دانند . این‌ تیره‌ ها ایل‌ شاندرمین‌ را تشکیل‌ می‌ دهند و یا تالشدولایی‌ ها ایل‌خود را متشکل‌ از تیره‌ های‌ : اَردَج‌ ، وَسکَج‌ ،بودَغ‌ ، سیندی‌ ، ره‌ ش‌ ، رینَج‌، مین‌َرِج‌ والل‌َبَش‌َ می‌ دانند .

تعداد بازدید ها: 280672